Provozní řád

Na rybníku je správce,  telefon na správce 24/7 je 606473704 V období březen – listopad je rybolov povolen nonstop. V ostatních měsících dle dohody se správcem. U správce je možné zakoupit občerstvení (čepované pivo, limo, káva, čaj, grog, klobása, steak,...

Pravidla lovu

Bez vydaného povolení je rybolov na rybníku zakázán. Povolenka není přenosná a je nutné ji při odchodu vrátit správci rybníka.   Začátek rybolovu, jeho ukončení a odchod musí lovící vždy nahlásit správci rybníka (telefon viz kontakty).   Na rybníku je...