Na rybníku je správce,  telefon na správce 24/7 je 606473704

V období březen – listopad je rybolov povolen nonstop. V ostatních měsících dle dohody se správcem.

U správce je možné zakoupit občerstvení (čepované pivo, limo, káva, čaj, grog, klobása, steak, utopenec,atd.)

Začátek rybolovu, jeho ukončení a odchod je nutné vždy nahlásit správci rybníka (telefon viz kontakty).

Bez vydaného povolení je rybolov na rybníku zakázán. Povolenka není přenosná a je nutné ji při odchodu vrátit správci rybníka.

Všude v areálu rybníka lze rozdělávat oheň pouze na správcem vyhrazených ohništích nebo ve vlastních nadzemních grilech.

K dispozici jsou na mapce označená lovná místa, parkoviště, občerstvení a chemická toaleta.

Bivakování je povoleno. U lovných míst 1-6 s bivakem na břehu, u lovných míst 7-12 s bivakem na pevných molech (velikost mola je 36m2).

Bezbariérová jsou lovná místa 5 a 6.

Obytný přívěs lze zapůjčit, nebo použít vlastní po předchozí telefonické dohodě, a to na lovných místech 2,3,5 a 6 (viz ceník). Na všechna lovná místa lze zavézt věci vozidlem a poté jej zaparkovat na parkovišti.

Volné pobíhání psů a jejich koupání je zakázáno.

Veškeré odpadky je nutné ukládat do odpadkových pytlů k tomu určených a po ukončení rybolovu je odvézt.

Každé pondělí 8:00 – 12:00 hod a neděli 15:00 – 18:00 může v případě potřeby probíhat technická údržba lovných míst (sekání trávy apod.).

Kontrolu dodržování provozního řádu a pravidel sportovního rybolovu může provádět správce nebo osoba tím pověřená, majitelé a provozovatel.

Děkujeme, že daná pravidla dodržujete smile