Sportovní rybolov Hájiště, s.r.o. pořádá 50 hodinový závod v lovu kaprů, amurů a jeseterů

Datum: 28.5.2021 – 30.5.2021

 

 Časový harmonogram závodu:

 

 • Čtvrtek 27.5.2021 možný příjezd v podvečerních hodinách, bude otevřen kiosek ( grilované maso,klobásy, točené pivo, nealko atd.)

 

 • Pátek 28.5.2021
  7:00 prezentace týmů
  7:15 losování + seznámení s propozicemi
  8:00 přesun na místa
  10:00 start závodu

 

 • Neděle 30.5.2021
  12:00 konec závodu
  13:30 vyhlášení výsledků

 

 Přihlášení do závodu probíhá zasláním přihlášky na email: rybolov@hajiste.cz a uhrazením zálohy na číslo účtu 2000072222/7940 (v emailu musí být uveden závod, do kterého se tým hlásí, název týmu, členové týmu a kontaktní telefon).

 

Startovné pro 2-3 členný tým je 4.000,-Kč.

 Pokyn k platbě zálohy 2.000,- Kč obdrží tým po podání přihlášky emailem.

 

 • Hodnocení vítězů:
  1. místo 10.000,- Kč + pohár
  2. místo 7.000,- Kč + pohár
  3. Místo 5.000,- Kč + pohár
  Nejtěžší ryba 1.000 Kč + pohár

 

 • Pravidla:
  Závod probíhá systémem chyť a pusť 50 h nonstop
  Soutěží se v 2-3 členných týmech, tým loví na max.4 pruty, všichni členové týmu mají stejná práva a povinnosti.
  Tým může do závodu nastoupit i po zahájení závodu. V tomto případě bude u losování zastoupen nestrannou osobou, která za něho vylosuje při hlavním losování místo.
  Losování místa, kde bude tým bez střídání a přestávky lovit, bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole se losuje pořadí dle pořadí přijatých registrací (plateb) k losu druhého kola. V druhém kole se losuje jedno konkrétní lovné místo na kterém bude tým lovit.
  Krmení, nahazování, obsluhu prutů, zdolávání a podebírání ryby můžou provádět výhradně jen členové týmu. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání, nesmí závodník opustit svůj sektor. Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se montáže sousedního týmu, ryba se počítá. Vstoupit do vody může závodník pouze při podebírání a to výhradně před svým sektorem.
  Krmení během závodu je možné pouze za pomoci lopatky, kobry, praku, košíčku, katapultu, ruky, rakety, PVA. Jiné způsoby krmení, které tady nejsou jmenovány, jsou zakázané. Množství krmení není omezeno. Krmení nedokonale uvařeným partiklem, jako je kukuřice,hrách,apod. je zakázané.
  Označování lovných míst jakýmkoliv způsobem je zakázané. Střed rybníka je označen sklopnými tyčovými bójkami, které vymezují sektory jednotlivých lovných míst.
  Sondování dna – lovného místa je povoleno pouze markerem! Echolot zakázán!
  Zavážení, zaplavávání a zanášení návnad a nástrah zakázané.                                                                                                        V době nepřítomnosti všech členů týmu, nesmí být žádný z prutů nahozen. Na místě musí být vždy minimálně jeden člen týmu.                                                                                                                                                                              Závodníkům důrazně doporučujeme použití zpětných olůvek Beck Leads.                                                                    Závodníci musí použít pouze průběžnou (únikovou montáž). Sestava musí být uzpůsobena tak, aby se v případě přetržení vlasce ryba bezpečně zbavila olova, nebo krmítka.                                                                                                 ZÁKAZ používání pletené šňůry coby šokového návazce !!!                                                                                                     ZÁKAZ použití háčků bez protihrotu !!!                                                                                                                                         ZÁKAZ používání srkačky !!!

 

 • Bodovanou rybou je pouze kapr, amur a jeseter dosahující hmotnosti 3 kg. Počítá se pouze 7 nejtěžších ryb, které se mohou libovolně měnit. Počítá se čistá váha po odečtení vážícího saku. Vážit se bude všem týmům stejným typem váhy.
  Každá ulovená ryba se při vylovení z vody musí položit a šetrně odháčkovat na mokré podložce. Vyhrává tým s největším součtem váhy ulovených 7 kusů ryb. V případě stejné váhy ryb rozhoduje o pořadí váha nejtěžší ulovené ryby, následně los. Úlovky okamžitě po zvážení a zapsání do úlovkového listu vrátit do vody.
 • Lovné metody: pouze položená, vlasová metoda – nástraha musí být mimo háček
 • Povolené nástrahy: boilie, pelety, boilie těsta, dipy, umělé napodobeniny jmenovaných nástrah
  PVA materiál povolen!
 • Povolené návnady: boilie, pelety, method mix, dokonale uvařený partikl
 • Nesmí se chytat: na pečivo, různé foukané kukuřice, puffi a jiné extrudy, červy, žížaly ani jiné živé nástrahy
  Co není dovoleno je ZAKÁZÁNO!!!
  Rozhodčí má právo kdykoli během závodu zkontrolovat kteroukoliv z udic závodníka.
  Pokud není uvedeno jinak, rybolov se řídí podle pravidel a provozního řádu Rybolov Hájiště, www.hajiste.cz

 

 • Povinná výbava každého týmu:
  – podběrák min. 80 cm rameno
  – peán
  – podložka pod rybu vaničkového typu
  – minimálně 2 saky na uchování ryb
  – kbelík na polévání
  – mobilní telefon, který uvede při registraci jako kontaktní. Je nutno zajistit si jeho provoz po celou dobu závodu.
  – igelitový pytel na odpadky

 

 • Protest:
  Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Při vznesení protestu musí tým složit kauci 1000,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Bude-li protest uznán jako oprávněný, kauce bude vrácena v plné výši. Případný protest řeší hlavní rozhodčí.

 

Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí!
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za způsobené škody.
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o účast v závodě a změnit tyto propozice
Pořadatel si při nenaplnění závodu vyhrazuje právo ponížit výhry.
Úhradou zálohy startovného závodníci souhlasí s propozicemi. Úhradou zálohy startovného, se team zavazuje k doplacení plné výše startovného.
Úhradou startovného závodníci souhlasí s pořízením foto a videodokumentace z akce.                                                               V případě zrušení účasti týmu v závodu po závazném přihlášení (zaplacení zálohy a potvrzení pořadatele o zápisu na startovní listinu) se tým zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, tato smluvní pokuta bude pořadatelem započtena na uhrazenou zálohu.   
První porušení pravidel závodů bude trestáno anulováním všech úlovků do doby zjištění porušení pravidel rozhoduje ředitel závodu.
Druhé porušení pravidel bude trestáno diskvalifikací teamu s okamžitým vykázáním a startovné týmu v jeho plné výši propadne organizátorovi závodů jako smluvní pokuta!!!- rozhoduje ředitel závodu.

 

Ředitel závodu: Jiří Majrich, 606473704, email rybolov@hajiste.cz