Sportovní rybolov Hájiště, s.r.o. pořádá 50 hodinový závod v lovu kaprů, amurů a jeseterů  JEN A JEN PRO RYBÁŘKY

 

Datum: 27.5.-  29.5.2022

 

 Časový harmonogram závodu:

 

 •  Čtvrtek  26.5.2022 …………… možný příjezd v podvečerních hodinách
 •  Pátek    27.5. 2022 ……………….

                        7:00 prezentace týmů
                        7:15 losování + seznámení s propozicemi
                        7:30 přesun na místa
                        9:00 start závodu

 

 • Neděle    29.5.2022

            11:00 konec závodu
            12:00 vyhlášení výsledků

 

Přihlášení do závodu probíhá zasláním přihlášky na email: rybolov@hajiste.cz a uhrazením zálohy na číslo účtu 90886/5500 (v emailu musí být uveden závod, do kterého se tým hlásí (woman cup……), název týmu, členové týmu a kontaktní telefon).

 

Startovné pro 2-3 členný tým je 5.500,-Kč.

Pokyn k platbě zálohy 2.750,- Kč obdrží tým po podání přihlášky emailem.

 

 • Hodnocení vítězů:
  1. místo 15.000,- Kč + 2 x pohár
  2. místo 10.000,- Kč + 2 x pohár
  3. Místo   5.000,- Kč + 2 x  pohár 
 • Nejtěžší ryba 2.000 Kč + pohár
 • Sektor A        1.000 Kč +  2 x pohár
 • Sektor B        1.000 Kč +  2 x pohár

 

 • Pravidla:
  Závod probíhá systémem chyť a pusť 50 h nonstop.

Soutěží se v 1-3 členných týmech,(do závodu se tedy může přihlásit i samotná rybářka), tým loví na max. 4 pruty. DO LOVU MŮŽE ZASAHOVAT POUZE ŽENA. Tedy nahazování, zdolávání, podebírání,  krmení, nabíjení krmení do spomby může pouze ŽENSKÝ ČLEN TÝMU. V týmu může být přítomen muž, ale pouze s právem pomocníka. Tedy příprava tábora, příprava krmení, péče o úlovek, vážení, vypouštění úlovku po zvážení. Mužský člen týmu se nesmí přímo účastnit lovu. Nesmí se dotknout prutů a nesmí podebírat.

Tým může být složen ze 1 – 3 závodnic, nebo žena a pomocník, dvě ženy a pomocník.

Tým může do závodu nastoupit i po zahájení závodu. V tomto případě bude u losování zastoupen nestrannou osobou, která za něho vylosuje při hlavním losování místo.

Losování místa, kde bude tým bez střídání a přestávky lovit, bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole se losuje pořadí dle pořadí přijatých registrací (plateb) k losu druhého kola. V druhém kole se losuje jedno konkrétní lovné místo, na kterém bude tým lovit.

 


Krmení, nahazování, obsluhu prutů, zdolávání a podebírání ryby můžou provádět výhradně jen členky týmu. Při krmení, nahazování, zdolávání a podebírání, nesmí závodník opustit svůj sektor. Pokud ryba vjede do sousedního sektoru a dotkne se montáže sousedního týmu, ryba se počítá. Vstoupit do vody může závodník pouze při podebírání a to výhradně před svým sektorem.

Krmení během závodu je možné pouze za pomoci  spomby, lopatky, kobry, praku, košíčku, katapultu, ruky, rakety, PVA. Jiné způsoby krmení, které tady nejsou jmenovány, jsou zakázané. Množství krmení je omezeno na 25 kg na tým. Krmení nedokonale uvařeným partiklem, jako je kukuřice, hrách, apod. je zakázané.

 

Označování lovných míst jakýmkoliv způsobem je zakázané. Střed rybníka je označen sklopnými tyčovými bójkami, které vymezují sektory jednotlivých lovných míst.

Sondování dna – lovného místa je povoleno pouze markerem! Echolot zakázán!

Zavážení, zaplavávání a zanášení návnad a nástrah zakázané.                                                                                                       

V době nepřítomnosti všech členů týmu, nesmí být žádný z prutů nahozen. Pokud jsou pruty nahozeny, na místě musí být vždy minimálně jeden člen týmu.

            Závodníci musí používat zpětná olůvka  Beck Leads.   Závodníci musí použít pouze

průběžnou ( únikovou) montáž. Sestava musí být uzpůsobena tak, aby se v případě       přetržení vlasce ryba bezpečně zbavila olova, nebo krmítka.                                                                                                                               

ZÁKAZ používání pletené šňůry coby šokového návazce !!!                                         

ZÁKAZ použití háčků bez protihrotu !!!                                                                         

ZÁKAZ používání srkačky !!!

Bodovanou rybou je pouze kapr, amur a jeseter dosahující hmotnosti 4 kg. Počítá se pouze 7 nejtěžších ryb, které se mohou libovolně měnit. Počítá se čistá váha po odečtení vážícího saku. Všem se odečítá 1 kg za sak. Vážit se bude všem týmům stejným typem váhy a ve stejném saku.

Každá ulovená ryba se při vylovení z vody musí položit a šetrně odháčkovat na mokré podložce. Vyhrává tým s největším součtem váhy 7 ulovených  bodovaných ryb. V případě stejné váhy ryb rozhoduje o pořadí váha nejtěžší ulovené ryby, následně los. Úlovky okamžitě po zvážení a zapsání do úlovkového listu vrátit do vody. Pořizování fotodokumentace úlovků je dovoleno  pouze  nad vaničkovou podložkou v kleče, u ryb nad  15 kilogramů pouze ve vodě.

Lovné metody: pouze položená, vlasová metoda – nástraha musí být mimo háček.

Povolené nástrahy: boilie, pelety, boilie těsta, dipy, umělé napodobeniny jmenovaných nástrah, kukuřice.

PVA materiál povolen!

Povolené návnady: boilie, pelety, method mix, dokonale uvařený partikl.

Nesmí se chytat: na pečivo, různé foukané kukuřice, puffi a jiné extrudy, červy, žížaly

ani jiné živé nástrahy.

Co není dovoleno je ZAKÁZÁNO!!!

Rozhodčí má právo kdykoli během závodu zkontrolovat kteroukoliv z udic závodníka.

Pokud není uvedeno jinak, rybolov se řídí podle pravidel a provozního řádu Rybolov Hájiště, www.hajiste.cz

 

 • Povinná výbava každého týmu:
  – podběrák min. 80 cm rameno
  – peán
  – podložka pod rybu vaničkového typu

vážící trojnožka

váha pro kontrolní vážení ryb
– minimálně 2 saky na uchování ryb
– kbelík na polévání
– mobilní telefon, který uvede při registraci jako kontaktní. Je nutno zajistit si jeho          provoz po celou dobu závodu.
– igelitový pytel na odpadky

 

 • Protest:
  Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Při vznesení protestu musí tým složit kauci 1000,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Bude-li protest uznán jako oprávněný, kauce bude vrácena v plné výši. Případný protest řeší hlavní rozhodčí.

 

 • Občerstvení

– grilované klobásy, maso, polévka, párek,točené pivo, nealko,  atd. – kiosek je po dobu závodu otevřen od 7:00 hod do 22:00 hod. 

 

Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí!

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za způsobené škody.

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o účast v závodě a změnit tyto propozice
Pořadatel si při nenaplnění závodu vyhrazuje právo ponížit výhry.

Úhradou zálohy startovného závodníci souhlasí s propozicemi. Úhradou zálohy startovného, se team zavazuje k doplacení plné výše startovného.

Úhradou startovného závodníci souhlasí s pořízením foto a videodokumentace z akce.               V případě zrušení účasti týmu v závodu po závazném přihlášení (zaplacení zálohy a potvrzení pořadatele o zápisu na startovní listinu) se tým zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.750,- Kč, tato smluvní pokuta bude pořadatelem započtena na uhrazenou zálohu.  
První porušení pravidel závodů bude trestáno anulováním všech úlovků do doby zjištění porušení pravidel – rozhoduje ředitel závodu.

Druhé porušení pravidel bude trestáno diskvalifikací týmu s okamžitým vykázáním a startovné týmu v jeho plné výši propadne organizátorovi závodů jako smluvní pokuta!!! – Rozhoduje ředitel závodu.

 

Ředitel závodu: Jiří Majrich, 606473704, email rybolov@hajiste.cz